Działaj

 

Pozostałe kampanie

2020

Jak sfinansować odbudowę po koronakryzysie? Z podatków od najbogatszych firm i osób – apel do przywódców państw UE oraz Komisji Europejskiej o opodatkowanie najbogatszych i przeznaczenie uzyskanych środków na wychodzenie z koronakryzysu.

Pociągi dla wszystkich! - apel o lepiej zorganizowaną asystę dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczoną możliwością poruszania się podczas podróży koleją

Po pierwsze jesteśmy ludźmi - apel o humanitarną odpowiedź na kryzys uchodźczy na granicy grecko-tureckiej

2019

Klimat: od słów do czynów! - apel do Ministra Klimatu o przedstawienie pakietu ambitnych działań, które rozpoczną sprawiedliwą transformację gospodarczą i ekologiczną. 

Wspieram miłość - deklaracja solidarności z osobami LGBT+ w Polsce.

Stop Libra! Nie chcemy waluty Facebooka - apel, aby Europejski Bank Centralny i odpowiednie instytucje UE uniemożliwiły powstanie prywatnej waluty – Libry

Zamordowano rumuńskiego leśnika. Żądamy sprawiedliwości! - apel do Komisji Europejskiej o niezwłoczne wywarcie nacisku na władze Rumunii w celu zagwarantowania niezależnego dochodzenia w sprawie śmierci Liviu Popa.

Europejska mozaika to nasza duma! – apel do europosłów o odrzucenia tytułu „wiceprzewodniczącego do spraw ochrony europejskiego stylu życia” i o wykreślenie migracji z zakresu odpowiedzialności nowego komisarza.

Facebook bez paliw kopalnych! – apel do szefa Facebooka, jednej z największych na świecie platform reklamowych, o odmowy publikowania reklam koncernów z branży paliw kopalnych.

Pozwólmy im przybić do brzegu – apel do przywódców krajów śródziemnomorskich o wydanie pozwolenia na zacumowanie statku z uchodźcami uratowanymi na morzu.

UE: Każdy kraj ma prawo zakazać glifosatu!  - apel do Komisji Europejskiej o utrzymanie w mocy austriackiego zakazu stosowania glifosatu oraz uszanowanie prawa poszczególnych państw członkowskich do zakazywania pestycydów na własnym terytorium

Nie chcemy tankować oleju palmowego – petycja przeciwko wykorzystywaniu w UE szkodliwych dla środowiska paliw, takich jak olej palmowy.

Klimatyczny przywódca UE – apel o odrzucenie każdego kandydata i kandydatki na przewodniczącego Komisji Europejskiej, jeśli nie mieliby oni jasnego planu, co robić, by ocalić planetę.

Stop dopłatom dla rolnictwa przemysłowego! – apel o głos za wsparciem takiego modelu rolnictwa, które jest dobre zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla przyrody.

2018

Ojcowie na urlop! – petycja ws. poparcia nowej unijnej dyrektywy o godzeniu życia zawodowego i prywatnego.

Uratujmy pingwiny z Antarktyki przed śmiercią głodową – apel o powstanie sieci rezerwatów na wodach wokół Antarktyki.

Unilever, posprzątaj rtęć – apel do firmy Unilever o oczyszczenie Kodaikanal zgodnie z najlepszymi standardami.

Obywatelski pozew klimatyczny – list solidarności z rodzinami, których życiu, utrzymaniu i przyszłości zagrażają zmiany klimatu.

Ratujmy wąwóz Kresna – apel o ochronę cennej natury i europejskiego prawa oraz o uratowanie przed zniszczeniem dziewiczej przyrody w wąwozie Kresna w Bułgarii.

Sprawiedliwość dla obrońców Puszczy – apel o całkowite wycofanie oskarżeń wobec osób, które bronią jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Europie.

Godne płace w H&M – żądanie wprowadzenia godnych wynagrodzeń i zapewnienia odpowiednich warunków pracy w całym łańcuchu zaopatrzenia H&M

Na rzecz solidarnej Europy – apel o sprawiedliwy mechanizm relokacji osób szukających schronienia, który zapewni bezbronnym, wyczerpanym ludziom podstawowe bezpieczeństwo.

2017

Ratujmy nasze morza – petycja ws. morskich obszarów chronionych.

Chcemy Europy wolnej od węgla – wezwanie do jak najszybszego wycofania węgla z produkcji energii.

Patent na piwo? Sprzeciw! – sprzeciw wobec przyznawania patentów na znane wszystkim od wieków rośliny i technologie.

Dość przemocy wobec kobiet! – apel o pilne ratyfikowanie i wdrożenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej na poziomie Unii Europejskiej.

Europosłowie: na co wydajecie nasze pieniądze? – apel o jawność wydatków europosłów.

 

Zakończone kampanie

2019

Nie dla finansowania tamy w Gruzji - apel do dwóch europejskich banków o wstrzymanie finansowania projektu budowy elektrowni wodnej w Gruzji, który zagraża różnorodności biologicznej i może odebrać lokalnej ludności źródło utrzymania

Wspólnie przez kryzys! Koronaobligacje dla Europy - apel o wsparcie projektu koronaobligacji w celu zapewnienia państwom UE równego dostępu do pożyczek

Chcemy wiedzieć, skąd pochodzi nasze jedzenie – Europejska Inicjatywa Obywatelska w sprawie luki w oznakowaniu żywności, prowadzona w ramach akcji Eat Original

Zakończmy epokę klatkową (EIO) – Europejska Inicjatywa Obywatelska na rzecz zakończenia hodowli zwierząt w klatkach, zainicjowana przez Compassion in World Farming we współpracy ze 170 organizacjami z całej Europy

Deklaracja udziału w wyborach europejskich – deklaracja udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Chrońmy sygnalistów w UE! – petycja ws. przyjęcia dyrektywy, która zagwarantuje sygnalistom ochronę prawną w Unii Europejskiej

W obronie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej – apel o zagłosowali przeciwko tymczasowemu porozumieniu o nowych przepisach regulujących prowadzenie Europejskich Inicjatyw Obywatelskich.

Żądamy jawności spotkań z lobbystami – apel o oddanie głosu za zasadą jawności spotkań z lobbystami. Kampania zakończyła się sukcesem – 31 stycznia Parlament Europejski zagłosował na rzecz zwiększenia jawności spotkań polityków z lobbystami.

Żądamy nadzwyczajnego szczytu klimatycznego! - apel do przewodniczących Rady i Komisji Europejskiej oraz przywódców państw członkowskich UE

Prawa dla ludzi, przepisy dla korporacji - petycja przeciwko dawaniu korporacjom specjalnych praw

2018

Chrońcie naszą żywność, a nie sekrety branży spożywczej – petycja ws. realnej jawności przy podejmowaniu decyzji dotyczących bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej oraz akcja Napisz do europosłów: Zagłosujcie za jawnością w produkcji naszej żywności, w ramach której apelowaliśmy do europosłów o oddanie głosu za wprowadzeniem ścisłych przepisów, które nie pozwolą utajniać wyników badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa pestycydów, organizmów modyfikowanych genetycznie, materiałów wchodzących w kontakt z żywnością oraz innych produktów związanych z żywieniem.

Dobre jedzenie, dobre rolnictwo – teraz! – apel do ministrów rolnictwa państw UE o opowiedzenie się za zrównoważonym rolnictwem.

Wzywamy Zuckerberga przed Europarlament – chcemy, aby Mark Zuckerberg stawił się przed Parlamentem Europejskim i odpowiedział na trudne pytania o bezpieczeństwo naszych danych.

Poprawcie dyrektywę o jednorazowym plastiku! – petycja ws. usunięcia luk prawnych w proponowanej dyrektywie na temat zaśmiecania wód odpadami z tworzyw sztucznych. I akcja Napisz do europosłów: Poprawcie dyrektywę o jednorazowym plastiku!, w ramach której wysyłaliśmy e-maile do europosłów z apelem o poparcie nowego, szczelnego prawa zakazującego używania jednorazowych wyrobów z plastiku.

Stop zanieczyszczeniu plastikiem! – apel o podjęcie zintegrowanych i szybkich działań na rzecz poparcia propozycji Komisji Europejskiej, której celem jest ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych jednorazowego użytku oraz obciążenie producentów plastiku kosztami oczyszczania środowiska i recyklingu.

Odzyskajmy Europę przyjazną uchodźcom – Europejska inicjatywa obywatelska ws. migracji. Apelowaliśmy o ochronę, wsparcie lokalnych grup, zniesienie kar dla ludzi ratujących uchodźców oraz ochrony ofiar wyzysku pracowniczego i przestępstw w Europie oraz wszystkich ofiar nadużyć i łamania praw człowieka na naszych granicach.

Generali: rzuć węgiel! – wzywaliśmy do wycofania inwestycji w energetykę węglową oraz do nieobejmowania polisami ubezpieczeniowymi przemysłu węglowego.

Prawdziwa reprezentacja Europy – wezwanie do wprowadzenia list transnarodowych w wyborach do PE i zapewnienia prawdziwej demokratycznej reprezentacji w Parlamencie.

2017

NIE dla glifosatu – petycja ws. zakazu stosowania glifosatu i ochronę ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami.

Postaw tamę powodzi plastiku – petycja ws. powstrzymania postępującego zaśmiecania wód i oceanów oraz zaangażowanie Unii Europejskiej w walkę z plastikowymi zanieczyszczeniami.

W obronie Puszczy – apel o obronę Puszczy Białowieskiej przed nadmierną wycinką. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że nadmierna wycinka Puszczy Białowieskiej była nielegalna.

Nie ma zgody na korporacyjne sądy – apel o wycofanie projektu utworzenia „Wielostronnego Trybunału Inwestycyjnego”.

Dosyć smogu nad Europą! – apel o przyjęcie surowych limitów emisji dla dużych elektrowni węglowych.

Dość spekulacji żywnością – apel o surowe ograniczenie spekulacji żywnością.

Powstrzymajmy fuzję Bayer-Monsanto! – apel ws. powstrzymania fuzji megakoncernów, które nie dbają o dobro ludzi i środowiska.

Podnieś alarm dla sygnalistów! – apel o jak najszybsze przedstawienie projektu dyrektywy europejskiej, która zapewni ochronę sygnalistom działającym w interesie publicznym.

"Nie" dla CETA! – sprzeciw wobec wprowadzenia umowy CETA.

2016

Przeciw polityce strachu i nienawiści – deklaracja osób opowiadających się przeciw światu rządzonemu przez strach, nienawiść i ksenofobię.

UE: powiedz Erdoğanowi, że miara się przebrała! – petycja do UE, żeby zawiesiła negocjacje akcesyjne z Turcją, jeśli ta nie przestanie łamać praw człowieka.

Kara za człowieczeństwo – stop kryminalizacji wolontariuszy niosących pomoc humanitarną uchodźcom i migrantom.

Nasza wspólna walka! – list otwarty z poparciem polskich kobiet w sytuacji, gdy rząd rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji.

Wielka Brytanio, zostań w UE! – list otwarty do Brytyjek i Brytyjczyków o głos za pozostaniem w UE.

Panie Barroso, nie sprzedawaj naszych interesów Goldman Sachsowi! – apel do José Manuela Barroso o to, by nie wykorzystywał swoich kontaktów i wpływów na rzecz potężnych korporacji.

Niech brudny biznes płaci! – apel o głos za przyjęciem ambitnej reformy głównej unijnej polityki klimatycznej, za skutecznym systemem wyceny dwutlenku węgla i za zdecydowanym działaniem przeciw zmianom klimatu..

NIE dla toksycznego glifosatu! – apel o wycofanie pozwolenia na sprzedaż glifosatu.

 

 

Rozpocznij własną kampanię i porusz Europą dzięki naszej nowej platformie petycyjnej YouMove Europe!

Chcesz otrzymywać od nas na bieżąco najnowsze informacje o kampaniach i akcjach? Dołącz do naszego ruchu setek tysięcy Europejek i Europejczyków, którzy chcą wspólnie budować lepszą Europę.