Skąd mamy fundusze

Finansowa i polityczna niezależność mają decydujące znaczenie dla organizacji takiej jak WeMove Europe. Nie pozwalamy, by dążenie do stabilności finansowej miało negatywny wpływ na naszą niezależność. Nie przyjmujemy darowizn od korporacji, rządów i instytucji państwowych, by móc prowadzić kampanie krytyczne wobec tych instytucji oraz by zachować polityczną niezależność. Współpracujemy wyłącznie z darczyńcami, którzy nie stawiają nam politycznych warunków i nie ingerują w naszą misję i niezależność. Nasz budżet aktualnie opiera się na indywidualnych wpłatach od członków i członkiń naszej społeczności z całej Europy (89%), oraz wsparciu progresywnych fundacji i organizacji partnerskich (11%).

Zależy nam na zachowaniu jawności i przejrzystości jeśli chodzi o pochodzenie naszych funduszy oraz tego, jak wydajemy środki pochodzące z darowizn. Poniższe informacje mają służyć właśnie temu. Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące tej strony, napisz do nas.

Kto finansuje działalność WeMove Europe?

Struktura naszego finansowania w 2020 roku wygląda następująco: wpłaty indywidualne od członków naszej społeczności (89%), wsparcie od progresywnych fundacji i organizacji partnerskich (11%).

Trzon naszego budżetu stanowią niewielkie wpłaty indywidualne od tysięcy osób z całej Europy, wielu wspierających nas co miesiąc. Działanie wspólnymi siłami wyraża się m.in. w darowiznach przekazywanych przez członkinie i członków naszego ruchu, którzy mogą sobie na to pozwolić. Przeciętna wpłacana kwota to 20 zł, ale otrzymujemy darowizny różnej wysokości. Każda, nawet najmniejsza kwota pomaga nam realizować naszą misję.

Wsparcie ze strony członków w całej Europie wzrosło do 2,3 mln euro (1,9 mln euro w 2021 r.), co stanowi 89% naszych dochodów w 2022 r. Innymi źródłami dochodu były fundacje i partnerzy (11%). Bardziej szczegółowy podział naszych przychodów w 2022 r. jest dostępny poniżej.

Wykres przedstawiający przychód w 2022 roku

Organizacja WeMove Europe powstała we wrześniu 2015 roku dzięki hojnej dotacji od Campact.de, naszej siostrzanej organizacji z Niemiec. Zawsze będziemy jej wdzięczni za zapewnienie nam stabilności i niezależności w początkach naszej działalności.

W różnych momentach naszego istnienia wspierały nas następujące progresywne fundacje: European Climate Foundation, Charles-Leopold-Mayer Foundation, Open Society Foundation for Europe, Porticus, Plastic Solutions Fund, the Sunrise Project Australia.

Jak WeMove Europe wydaje Twoje pieniądze?

WeMove Europe zatrudnia 30 pracowników (w tym 15 w niepełnym wymiarze godzin). Jak wykazuje nasz budżet, większość naszej pracy i wydatków przeznaczamy na prowadzenie kampanii wykorzystujących innowacyjne narzędzia i taktyki. Prowadzimy działania online i offline oraz komunikujemy się w 7 językach europejskich. Nasze kampanie są prowadzone przez zespół składający się z 9 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i 10 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin (w 9 krajach). Pod koniec 2022 r. byli oni wspierani przez nasz zespół techniczny (4 pracowników i pracowniczki), zespół operacyjny (4 pracowników i pracowniczki), zespół ds. pozyskiwania funduszy (2 pracowników i pracowniczki) i naszego dyrektora wykonawczego.

Poniżej możesz zobaczyć, na co wydaliśmy środki w ubiegłym roku.

Dowiedz się więcej o naszej działalności w Europie, aby poznać kluczowe dla nas wartości i cele:

Comiesięczne wpłaty od naszych członkiń i członków pokrywają koszty kampanii, materiałów i akcji. Wydajemy je również na działania, które nagłaśniają nasze kampanie i zwiększają ich skuteczność. Co to znaczy? WeMove Europe działa w siedmiu językach. Tłumaczenie wszystkich materiałów to ogrom pracy. Bardzo poważnie podchodzimy również do prywatności i bezpieczeństwa danych. Starannie dobieramy oprogramowanie i narzędzia, a wszystkie serwery, z których korzystamy, znajdują się w Europie, gdzie podlegają surowym przepisom o ochronie danych. Łatwiejsze w obsłudze i tańsze narzędzia są zazwyczaj oferowane na serwerach w Stanach Zjednoczonych – tam jednak ochrona prywatności jest niska. Dlatego nasz zespół techniczny nieustannie tworzy i dostosowuje narzędzia, które pozwalają prowadzić skuteczne kampanie, a przy tym zapewniają bezpieczeństwo i należytą ochronę danych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności.

expenditures.png

Jeśli zorganizujemy zbiórkę na określony cel, ale zebrane środki nie wystarczą na jego realizację, skontaktujemy się z Tobą, by wyjaśnić sytuację i przedstawić nowe plany poprowadzenia danej akcji. W takim wypadku zapewnimy Ci jednak możliwość uzyskania zwrotu darowizny.

Jeśli Twoja darowizna jest przeznaczona na określoną kampanię, zostanie wykorzystana właśnie w tej kampanii. Pomoże między innymi pokryć wydatki związane z dostarczeniem petycji do decydentów, przygotowaniem materiałów kampanijnych, tłumaczeniem, podróżami i infrastrukturą informatyczną. Jeśli przekazujesz darowiznę na określone działania taktyczne, np. na publikację ogłoszenia w prasie lub zorganizowanie lokalnego protestu, przekazana przez Ciebie kwota zostanie wykorzystana właśnie na ten cel. Wszelkie nadwyżki środków, przekraczające koszty określonego działania, zostaną przeznaczone na ogólne potrzeby kampanii.

Czy powiadomicie mnie o wykorzystaniu mojej darowizny?

Każdego, kto przekazał nam darowiznę na określoną kampanię lub taktykę, albo ustawił comiesięczną regularną wpłatę, informujemy o sposobie wykorzystania darowizny. Te informacje niemal zawsze przekazujemy w e-mailach, w których opowiadamy naszej społeczności o sukcesie konkretnej kampanii, akcji lub działania taktycznego. Jeśli jednak masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas na adres donation@wemove.eu.

Co się dzieje, kiedy zebrane środki są wyższe niż koszty określonej kampanii?

To zdarza się bardzo rzadko. Gdy prosimy o darowizny na określone działania taktyczne (np. ogłoszenie w prasie) i otrzymujemy wsparcie przewyższające koszty określonego działania, wszelkie nadwyżki środków przeznaczamy na inne działania związane z daną kampanią. Gdybyśmy zebrali więcej pieniędzy, niż potrzebujemy na określoną kampanię, pozostałe środki przeznaczylibyśmy na finansowanie kampanii o podobnym charakterze. Jeśli nie byłoby to możliwe, darowizna zostałaby wykorzystana na poszukiwanie nowych tematów do kampanii lub na rozwój technicznych środków taktycznych. Warto zaznaczyć, że łączna kwota otrzymanych wpłat nie ma wpływu na to, ile wysiłku i czasu nasz zespół wkłada w doprowadzenie kampanii do zwycięstwa.

Co się dzieje, kiedy zbieracie darowizny na rzecz innych organizacji i ruchów?

WeMove Europe współpracuje z niesamowitą siecią ruchów i organizacji partnerskich z różnych części Europy. Co do zasady, istnieją dwa rodzaje sytuacji, w których zbieramy środki z udziałem innych organizacji.

Pierwszy scenariusz ma miejsce, kiedy organizujemy lub wspieramy akcję wspólnie z organizacjami partnerskimi. Może to być np. wykupienie billboardów w Brukseli, organizacja ogólnoeuropejskiego sondażu dotyczącego kwestii, którymi się zajmujemy, wsparcie marszu na rzecz klimatu planowanego w konkretnym mieście, pokrycie kosztów związanych z działaniem prawnym prowadzonym wspólnie z organizacjami partnerskimi, etc. W takich przypadkach ustalamy najpierw, ile WeMove może przeznaczyć na daną akcję. Następnie zwracamy się do naszej społeczności. Jeśli otrzymamy wsparcie przewyższające koszty określonego działania, wszelkie nadwyżki środków przeznaczamy na inne działania związane z daną kampanią (np. możemy zamówić dwa ogłoszenia prasowe, a nie tylko jedno, albo po przeprowadzeniu sondażu opinii publicznej, możemy zatrudnić ekspertów medialnych, aby wypromować wyniki sondażu w różnych częściach Europy). Jeśli nie uda nam się zebrać wystarczających środków, i tak wesprzemy akcję, uzupełniając braki pieniędzmi z budżetu na daną kampanię.

Drugi scenariusz ma miejsce w ważnych momentach, kiedy wierzymy, że najskuteczniejszym działaniem ze strony społeczności WeMove Europe będzie zebranie funduszy bezpośrednio dla innych organizacji i ruchów. Podczas protestów, jakie wybuchły w 2016 roku w Polsce, gdy parlament próbował wprowadzić bezwzględny zakaz aborcji, społeczność WeMove Europe zebrała 16 000 euro dla polskich ugrupowań walczących o prawa kobiet i sprzeciwiających się temu projektowi. Zebraliśmy także 70 000 euro na rzecz greckich organizacji, które w 2017 roku pomagały przetrwać mroźną zimę uchodźcom w Serbii i Grecji, pozbawionym schronienia, odzieży i żywności.

Po tych dwóch doświadczeniach okazało się, że około 5% zebranej kwoty pochłaniają koszty administracyjne związane z przekazaniem dotacji docelowym organizacjom (opłaty bankowe, prowizje od kart kredytowych itd.). Podjęliśmy więc decyzję, że w przyszłości, przy kolejnych zbiórkach na rzecz innych organizacji i ruchów, 95% zebranych środków będziemy przekazywać beneficjentom, a 5% przeznaczymy na pokrycie kosztów administracyjnych.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na inne często zadawane pytania:

Dokonaj bezpiecznej wpłaty na konto WeMove Europe →