Skąd mamy fundusze

Organizacja WeMove powstała we wrześniu 2015 roku dzięki hojnej dotacji od Campact.de, naszej siostrzanej organizacji z Niemiec. Te środki nie pokrywają w pełni rocznych kosztów funkcjonowania WeMove, ale rozłożone w planie finansowym na trzy lata zapewniają nam stabilność i niezależność w początkach naszej działalności. Dziś, latem 2017 roku, około 40% środków, jakimi dysponujemy, pochodzi z drobnych darowizn od wspaniałej społeczności WeMove.

Stabilność i pełna niezależność finansowej mają decydujące znaczenie dla organizacji takiej jak WeMove, która często bierze na cel rządy, korporacje i inne wpływowe instytucje. Długofalową stabilność i niezależność możemy uzyskać dzięki darowiznom od tysięcy naszych członkiń i członków, które pozwolą nam kontynuować pracę przez wiele lat.

Dopóki nie jesteśmy jeszcze w pełni niezależni finansowo, wspierają nas: European Climate Foundation, Charles-Leopold-Mayer Foundation, Open Society Foundation for Europe oraz osoby prywatne, w tym pan Henry Tinsley. Nasz początkowy fundusz powoli się wyczerpuje i wystarczy nam na działalność do końca 2018 roku. Dlatego staramy się w coraz większym stopniu polegać na darowiznach od naszej społeczności i koncentrujemy wysiłki na osiągnięciu tego celu.

Zwykle zbieramy środki na cele ogólne. To zapewnia nam elastyczność i pozwala na stabilną pracę.

Comiesięczne wpłaty od naszych członkiń i członków pokrywają koszty kampanii, materiałów i akcji. Wydajemy je również na działania, które nagłaśniają nasze kampanie i zwiększają ich skuteczność. Co to znaczy? WeMove działa w sześciu (a wkrótce w siedmiu) językach. Tłumaczenie wszystkich materiałów to ogrom pracy. Bardzo poważnie podchodzimy również do prywatności i bezpieczeństwa danych. Starannie dobieramy oprogramowanie i narzędzia, a wszystkie serwery, z których korzystamy, znajdują się w Europie, gdzie podlegają surowym przepisom o ochronie danych. Łatwiejsze w obsłudze i tańsze narzędzia są zazwyczaj oferowane na serwerach w Stanach Zjednoczonych – tam jednak ochrona prywatności jest skandalicznie niska. Dlatego nasz zespół techniczny nieustannie tworzy i dostosowuje narzędzia, które pozwalają prowadzić efektowne kampanie, a przy tym zapewniają bezpieczeństwo i należytą ochronę danych.

Jeśli zorganizujemy zbiórkę na określony cel, ale zebrane środki nie wystarczą na jego realizację, skontaktujemy się z Tobą, by wyjaśnić sytuację i przedstawić nowe plany poprowadzenia danej akcji. W takim wypadku zapewnimy Ci jednak możliwość uzyskania zwrotu darowizny.

Jeśli Twoja darowizna jest przeznaczona na określoną kampanię, zostanie wykorzystana właśnie w tej kampanii. Pomoże między innymi pokryć wydatki na billboardy, przejazdy, wynagrodzenie dla personelu i koszty infrastruktury informatycznej. Jeśli przekazujesz darowiznę na określone działania taktyczne przekazana przez Ciebie kwota zostanie wykorzystana właśnie na ten cel. (W przeszłości takimi działaniami były na przykład publikacja ogłoszenia w prasie lub umożliwienie przejazdu do Brukseli hiszpańskim strażakom, którzy ratowali ludzkie życie, a zostali oskarżeni o przemyt ludzi, by mogli spotkać się z Komisarzem ds. Migracji). Wszelkie nadwyżki środków, przekraczające koszty określonego działania, zostaną przeznaczone na ogólne potrzeby kampanii.

Wkrótce opublikujemy w Internecie nasze roczne sprawozdanie finansowe (po audycie). W tej chwili przygotowujemy sprawozdanie za 2016 rok.

Każdego, kto przekazał nam darowiznę na określoną kampanię lub taktykę albo ustawił comiesięczną wpłatę cykliczną, informujemy o sposobie wykorzystania darowizny. Te informacje niemal zawsze przekazujemy e-mailem. Jeśli jednak masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas na adres donation@wemove.eu.

Gdybyśmy zebrali więcej pieniędzy, niż potrzebujemy na określoną kampanię, pozostałe środki przeznaczylibyśmy na finansowanie kampanii o podobnym charakterze. Jeśli nie byłoby to możliwe, darowizna zostałaby wykorzystana na poszukiwanie nowych tematów do kampanii lub na rozwój technicznych środków taktycznych.

Zdarza się, że WeMove zbiera fundusze przeznaczone dla innych organizacji i ruchów. Podczas protestów, jakie wybuchły w Polsce, gdy parlament próbował wprowadzić bezwzględny zakaz aborcji, społeczność WeMove zebrała 16 000 euro dla polskich ugrupowań walczących o prawa kobiet i sprzeciwiających się temu projektowi. Zebraliśmy także 70 000 euro na rzecz greckich organizacji, które pomagały przetrwać mroźną zimę uchodźcom pozbawionym schronienia, odzieży i żywności. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy organizować podobne zbiórki.

Po tych dwóch doświadczeniach okazało się, że około 5% zebranej kwoty pochłaniają koszty administracyjne związane z przekazaniem dotacji docelowym organizacjom (opłaty bankowe, prowizje od kart kredytowych itd.). Podjęliśmy więc decyzję, że w przyszłości, przy kolejnych zbiórkach na rzecz innych organizacji i ruchów, 95% zebranych środków będziemy przekazywać beneficjentom, a 5% przeznaczymy na pokrycie kosztów administracyjnych.

WeMove może z dumą powiedzieć, że dochowuje najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych. Dotyczy to w szczególności przekazywanych nam darowizn.

Transakcje dokonywane przez Internet są zabezpieczone 128-bitową technologią SSL – tą samą, której używają banki. Oznacza to, że wszystkie dane są zaszyfrowane, a nikt postronny nie może ich odczytać. Tych samych zabezpieczeń używamy, kiedy podpisujesz petycję albo wypełniasz ankietę.

Darowizny przekazywane za pomocą kart kredytowych są obsługiwane i zabezpieczane przez serwis Stripe, powszechnie stosowany do obsługi transakcji bankowych. Darowizny przekazywane bezpośrednim przelewem obsługuje serwis CiviCRM. Oferujemy także opcję wpłat przez serwis via PayPal, który przetwarza całą transakcję na własnych stronach internetowych, w taki sposób, że nie mamy do nich żadnego dostępu. Ważna informacja dla osób, które chcą przekazać nam darowiznę: opłaty za bezpośrednie przelewy na nasze konto bankowe są znacznie niższe niż koszty obsługi wpłat za pomocą karty kredytowej lub serwisu PayPal.

Darowiznę cykliczną można anulować w każdej chwili. Wystarczy wysłać e-mail na adres donation@wemove.eu. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu kilku dni roboczych.

Jeśli popełnisz błąd przy przesyłaniu darowizny (jednorazowej lub cyklicznej), możesz odzyskać całą wpłaconą kwotę, jeśli skontaktujesz się z nami w ciągu 3 miesięcy od dokonania wpłaty. Wyślij nam e-mail na adres donation@wemove.eu. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu kilku dni roboczych.

W przypadku darowizn cyklicznych nasz zespół może w każdej chwili zwiększyć lub zmniejszyć deklarowaną wysokość wpłaty oraz zmienić inne dane. W przypadku darowizn jednorazowych prosimy o skontaktowanie się z nami w ciągu trzech dni od dokonania wpłaty. Wyślij e-mail na adres: donation@wemove.eu

Jeśli chcesz uzyskać zwrot darowizny lub ją anulować, zobacz informacje powyżej.

Organizacja WeMove Europe SCE mbH została zarejestrowana w Niemczech, w Sądzie Okręgowym w Charlottenburgu pod numerem GnR 777 B. Nasz oficjalny adres: Planufer 91, 10967 Berlin, Niemcy.

Skrót SCE (societas cooperativa Europaea) oznacza tzw. spółdzielnię europejską. Organizacja WeMove jest zarejestrowana właśnie jako spółdzielnia europejska. Ta forma prawna ułatwia prowadzenie spółdzielni ponad granicami państw i jest konieczna w przypadku organizacji, którą współtworzą mieszkańcy różnych państw Unii Europejskiej. Oznacza to, że osobowość prawna WeMove jest uznawana na poziomie całej Unii. Organizacja WeMove jest zarejestrowana w Niemczech, ponieważ spółdzielnia europejska musi mieć fizyczną siedzibę w jednym z państw UE, a w Niemczech rejestracja jest łatwiejsza niż w innych krajach. Jednak nasz status jest prawdziwie europejski – tak jak nasza działalność.

Więcej informacji o spółdzielniach europejskich (w języku angielskim) znajdziesz tutaj: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/european-cooperative-society_en

WeMove SCE podlega audytom prowadzonym przez „Prüfungsverband deutscher Konsum- und Dienstleistungsgenossenschaften”. Wkrótce opublikujemy w Internecie pełne sprawozdanie z corocznego audytu.

Za finanse WeMove odpowiada nasz Dyrektor Wykonawczy oraz zarząd. Obecnie Pełniącym Rolę Dyrektora Wykonawczego jest Christoph Bautz. W skład zarządu wchodzą: Blanche Shackleton (Wielka Brytania), Christoph Bautz (Niemcy) i Dr. Alberto Allemano (Włochy).

Nie. Ważne: Nie ubiegaliśmy się o status organizacji charytatywnej i z tego powodu nie wystawiamy pokwitowań otrzymanych darowizn. Nie tylko obniża to koszty administracyjne naszej działalności, ale także pozawala zachować polityczną niezależność. Ograniczenia, jakie niemieckie prawo nakłada na działalność organizacji charytatywnych, są krępujące dla ruchów społecznych takich jak nasz. W innych krajach UE ograniczenia te są jeszcze surowsze.

Wysokość wynagrodzeń personelu WeMove jest uzależniona od kilku kryteriów, takich jak doświadczenie, rola pełniona w organizacji, a także koszty utrzymania i wysokość konkurencyjnej pensji w miejscu zamieszkania. Staramy się mądrze rozporządzać środkami przekazanymi nam przez darczyńców, ale chcemy także godziwie wynagradzać naszych pracowników. Przyjęta przez nas struktura płac odzwierciedla oba te założenia. Płace dostosowujemy również do typowego wynagrodzenia w innych organizacjach pozarządowych. Dyrektor Wykonawczy WeMove otrzymał roczne wynagrodzenie odpowiadające uposażeniu doświadczonego nauczyciela w niemieckiej szkole publicznej („TVöD 15/4”), tj. 68 000 euro brutto.