Ekobójstwo: teraz to przestępstwo!

November 29, 2023

Plakaty z napisem "Ekobójstwo musi zostać uznane za przestępstwo!"

Przez Giulio Carini

Odnieśliśmy wielkie zwycięstwo dla przyrody. Unia Europejska wprowadzi przepisy, które pozwolą karać grzywnami, a nawet więzieniem, tych, którzy niszczą środowisko na masową skalę!

W połowie listopada kraje Unii zgodziły się karać za niszczenie środowiska, które jest „porównywalne z ekobójstwem” [1] – na przykład za nielegalną wycinkę puszczy w Rumunii [2] albo za niszczenie Doñany, jednego z najważniejszych obszarów bagiennych Europy, gdzie zatrzymują się miliony migrujących ptaków. [3]

Ponad rok temu nasza społeczność połączyła siły z organizacjami Stop Ecocide i Avaaz, by zawiązać nowy ruch na rzecz zmiany. Razem zażądaliśmy, by niszczenie przyrody na masową skalę zostało uznane za przestępstwo. Teraz mamy wielki powód do radości!

Naszą petycję podpisało ponad 600 000 osób. A dzięki drobnym darowiznom od osób z naszej społeczności, mogliśmy wywiesić w Brukseli setki plakatów z apelem do polityków: uznajcie ekobójstwo za przestępstwo. Był to punkt zwrotny naszej kampanii.

ecocide_poster_action_collage (1).jpg

Unijni urzędnicy musieli widzieć te plakaty po drodze do pracy. A już pierwszego dnia negocjacji o naszej kampanii pisały gazety.

ecocide_news_coverage_collage.jpg

We wrześniu, gdy negocjacje docierały do punktu krytycznego, wysłaliśmy do polityków tysiące e-maili i tweetów. Domagaliśmy się, by najcięższe przestępstwa przeciwko środowisku nie był bezkarne.

Nasza presja zadziałała: tą umową Unia robi olbrzymi krok ku poważnemu podejściu do ochrony środowiska. To jedna z najambitniejszych ustaw na świecie. Przedsiębiorstwa będą płacić wysokie grzywny i mogą nawet tracić prawo do prowadzenia działalności w Europie. Co jeszcze ważniejsze, to nowe prawo może nas uchronić przed katastrofami ekologicznymi w przyszłości. [4]

Nie byłoby tego zwycięstwa, gdyby nie podpisy, darowizny, wpisy w mediach społecznościowych i e-maile tysięcy osób z naszej społeczności. Pokazaliśmy, że masowy obywatelski ruch naprawdę działa!

Przypisy

[1] Ekobójstwo to każda ludzka działalność, która powoduje wielkie straty i zniszczenia w środowisku, na przykład wycieki ropy, wycinanie lasów albo zatruwanie gleby.

“Chociaż słowo „ekobójstwo” nie pojawia się w uzgodnionym tekście, jego preambuła stwierdza, że intencją nowego prawa jest kryminalizacja „przypadków porównywalnych z ekobójstwem”. Chodzi o działania, które powodują rozległe, poważne i nieodwracalne lub długotrwałe szkody w dużych lub ważnych ekosystemach lub siedliskach albo degradację jakości powietrza, gleby lub wody.”

Ujęcie to jest zbieżne z definicją ekobójstwa wypracowaną przez organizację Stop Ecocide International w 2021 roku.

https://www.theguardian.com/environment/2023/nov/17/eu-criminalises-environmental-damage-comparable-to-ecocide

Zobacz też: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5817 https://www.stopecocide.earth/legal-definition

[2] https://action.wemove.eu/sign/2023-10-end-the-destruction-of-romanian-forests-EN/

[3] https://action.wemove.eu/sign/2023-05-save-donana-petition-PL

[4] W myśl nowych przepisów przestępstwa przeciwko środowisku nie będą już bezkarne. Za działania porównywalne do ekobójstwa będzie groziła kara do 8 lat więzienia. Nowe prawo może także otworzyć drogę do procesów sądowych za niszczenie środowiska, ponieważ przepisy zachęcają wszystkich do zgłaszania takich przypadków. https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-strikes-deal-on-new-ecocide-rules-to-send-polluters-in-jail/ https://www.commondreams.org/news/eu-criminalize-ecocide

To może Cię zainteresować

Ludzie stojący przed budunkiem

Uber przegrywa z pracownikami!

Pierwszy raz w historii osoby pracujące dla ogromnych platform takich jak Uber otrzymają takie same prawa jak inni. To przełom dla pracowników w całej Europie. Wyobraź sobie: harujesz po 15 godzin dziennie, nie masz chorobowego,…

Kobiety stoją z transparentem wzywającym koniec przemocy wobec kobiet

Feministyczna przyszłość, na jaką zasługujemy

W połowie stycznia zmieniłyśmy bieg historii: Unia Europejska porozumiała się w sprawie pierwszego prawa, które będzie zwalczać przemoc wobec kobiet. Gdy te przepisy wejdą w życie, wszystkie państwa członkowskie UE będą musiały robić o wiele…

Wszystkie artykuły