Cum lucrăm

Obiectivul nostru: campanii eficiente pentru o Europă mai bună

Ne propunem să construim o comunitate care lucrează pentru o Europă a deciziilor mai bune. Împreună cu WeMove Europe, membrii vor putea să influențeze efectiv și eficient procesul decizional european, pentru a îmbunătăți rezultatele politicilor. WeMove Europe promite să le ofere europenilor șansa ca vocile lor să fie nu doar auzite, ci și luate în seamă.

Modelul

Organizarea în mediul online s-a dovedit un instrument puternic pentru concentrarea activismului de masă în derularea de campanii. În același timp, organizarea în mediul online este poate cea mai bună opțiune pentru a-i aduce împreună pe oamenii din întreaga Europă și pentru a le crea condițiile exprimării unor opinii comune în legătură cu chestiuni europene. Se construiesc astfel punți între oamenii din diferite țări, și între cetățeni și bula de la Bruxelles.

Deși la nivel național și global există organizații și ONG-uri de succes axate pe campanii online, puterea acestui tip de organizare este prea puțin folosită la nivel european.

Din motive structurale este foarte dificil pentru organizațiile existente să deruleze campanii eficiente și rapide la nivel european. De aceea, fondăm o nouă organizație europeană dedicată acestui scop.

Cum lucrăm

Ne reunim în momentele importante și acționăm pentru a aduce schimbarea politică la nivelul Uniunii Europene, pentru a construi o Europă centrată într-o mai mare măsură pe cetățeni. Vizăm acele entități care pot înfăptui schimbarea - fie ele instituții europene, state membre sau corporații.

Folosim instrumente online pentru a reduce din obstacolele participării la democrația europeană, așa încât toți europenii să aibă spațiu de exprimare în acest proces politic; un proces în care marele capital, lobby-ul corporatist și politicienii cu orientări naționaliste din țările puternice dețin prea multă putere. Modelul nostru de organizare online ne permite să punem rapid laolaltă eforturile a mii de oameni pentru a obține o forță colectivă puternică. Utilizăm această participare online ca să facilităm acțiunile la firul ierbii - online și offline.

Modelul nostru de derulare de campanii este construit în jurul ideii de parteneriat. Scopul nostru este de a pune laolaltă expertiza și experiența politică a organizațiilor existente. În cadrul acestor parteneriate, WeMove Europe va pune la bătaie capacitatea de mobilizare transfrontalieră a cărei lipsă s-a făcut serios simțită până acum la nivel european. Lucrând în contextul unor parteneriate solide și substanțiale cu alte organizații, vom întări societatea civilă și vom ajuta la derularea unor campanii cât mai eficiente posibil.

Țintele eforturilor noastre sunt acuratețea, relevanța și o teorie consistentă a schimbării. Ambiția noastră este de a derula acele campanii care lucrează în modul cel mai eficace pentru realizarea idealului nostru de Europă și de a le derula în mod etic, inclusiv prin protejarea dreptului la confidențialitatea datelor cu caracter personal al membrilor noștri.

Ce NU suntem

WeMove Europe nu va colabora niciodată cu grupuri care urmează o agendă anti-democratică.

WeMove Europe nu este un partid politic și nu are afilieri cu niciun grup sau partid politic. Când e vorba despre criticarea abuzurilor și a proastei administrări, nu avem prieteni; când e vorba despre recunoașterea progresului în direcția valorilor noastre, nu avem dușmani.