Dlaczego działamy

Europa w kryzysie: nowe szanse i nowe zobowiązania dla obywateli i obywatelek Unii.

  1. Decyzje w Europie podejmowane są obecnie z myślą o wąskich interesach wielkich korporacji i organizowanych grup nacisku. Nie służy to budowaniu wspólnoty opartej na rozwiązaniach służących wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Unii Europejskiej.
  2. Od czasu kryzysu gospodarczego w 2008 niepokojąco zmniejszyło się poczucie europejskiej wspólnoty i solidarności. Eurosceptyczne partie polityczne ze skrajnej prawicy zdobywają na popularności.

Kryzys europejskiej demokracji potrzebuje pilnej odpowiedzi ze strony obywatelek i obywateli UE, którym bliskie są europejskie wartości.
Chcemy wspierać Europejki i Europejczyków w budowaniu zrównoważonej, sprawiedliwej i demokratycznej Europy, w której chroni się prawa i wolności wszystkich ludzi, bez względu na to, czy posiadają oni obywatelstwo Unii Europejskiej. Europy, w której poważnie traktuje się tradycyjne wartości: pokój, demokrację i solidarność.

Możemy nie zgadzać się z wieloma unijnymi politykami – mimo to wierzymy, że istnienie Unii Europejskiej jest koniecznym warunkiem utrzymania i budowy bezpiecznych, odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo państw w wielu regionach świata. Jednak Unia Europejska nie jest dla nas wartością samą w sobie – poprzez naszą działalność chcemy budować prawdziwą europejską wspólnotę I rozwiązywać praktyczne problemy wynikające z decyzji podejmowanych w niedemokratyczny sposób.

Naszym celem jest organizować kampanie obywatelskie sprzeciwiające się złym decyzjom podejmowanym przez UE, bez względu na to czy za daną decyzją stoi państwo członkowskie, Komisja Europejska czy Parlament, oraz wspierać i promować pozytywne zmiany będące w zgodzie z naszymi wartościami.

Być może brzmi to paradoksalnie – ale to właśnie poprzez zdecydowaną krytykę konkretnych polityk tworzonych przez europejskie instytucje możemy budować ich społeczną legitymację i wspierać mandat UE do podejmowania decyzji, których skutki dotyczą jej wszystkich obywatelek i obywateli.

W naszych kampaniach nie chodzi o to, żeby powiedzieć “tak” lub “nie” Unii Europejskiej. Chodzi w nich o wizję lepszej Europy dla wszystkich.

Wierzymy, że dzięki naszym działaniom uda nam się skutecznie promować nasze wartości i zwiększyć moc sprawczą ludzi w Europie, odbierając możliwość wpływania na kształt naszej Europy lobbystom i korporacjom.