Nowy raport – Przyszłość w płomieniach: Jak UE spala drzewa i nazywa to energią odnawialną

Autorzy: Forest Defenders Alliance

Każdy kawałek drewna był kiedyś drzewem – podłożem całych ekosystemów, które magazynowały dwutlenek węgla.Wszystkie zdjęcia są podpisane w raporcie


Unia Europejska wciąż dotuje branżę biomasy, która produkuje energię ze spalania drewna. Przemysł wmówił politykom, że używa do tego celu tylko martwych pozostałości – powalonych drzew, opadłych konarów, kory, trocin i innych tego typu resztek. Nie przyznał, że pali w piecu żywymi drzewami.

 

Najważniejsze ustalenia raportu:

Spalanie emituje emisję dwukrotnie większą ilość CO2 na jednostkę energii niż paliwa kopalne.

Ponowne wchłonięcie tych emisji przez lasy, które odrosną, zajmie dziesięciolecia, a nawet całe wieki. Nie możemy czekać tak długo, bo załamanie klimatu nastąpi znacznie wcześniej. Musimy zmienić kurs natychmiast.

Drzewa bezpośrednio wycięte z lasów stanowią co najmniej połowę drewna spalanego w UE w celu produkcji energii, a ich liczba będzie się zwiększać.

Przy użyciu zdjęć satelitarnych i fotografii z dronów badaczom udało się zajrzeć do środka elektrowni spalających drewno. Na swoich stronach internetowych przedsiębiorstwa te często piszą, że spalają trociny i inne „odpady” drewniane. Raport dowodzi, że spalają również całe pnie drzew. Rozmiar i wydrążenie niektórych kłód wskazuje, że pochodzą ze starych, naturalnie rosnących lasów.

Nawet jednak gdy w elektrowniach spala się granulat drzewny albo trociny, one także pochodzą z lasów. Badanie fabryk produkujących granulat (pelet) wykazało, że wytwarza się go przez szatkowanie całych drzew.

W krajach UE emisje gazów cieplarnianych z biomasy odpowiadają w przybliżeniu całkowitym emisjom dwutlenku węgla ze spalania węgla w Polsce czy we Włoszech.

 

Dlaczego to ważne?

Komisja Europejska praktycznie zlekceważyła rekomendacje własnych naukowców, którzy przestrzegają przed wycinaniem lasów i spalaniem drzew.

UE wciąż uznaje biomasę za „odnawialne źródło energii”.

Unia Europejska wypłaca z publicznych (naszych) środków ogromne dotacje na działania, które mają pomóc w osiągnięciu celów związanych z energią odnawialną. Te pieniądze trafiają do przemysłu, który wycina drzewa i produkuje biomasę.

Ogółem, wycinanie drzew do produkcji biomasy jest bardziej szkodliwe od tradycyjnego wyrębu, ponieważ wysokie dopłaty do energii odnawialnej sprawiają, że opłaca się wycinać nawet drzewa, które wcześniej uznawano za „niskowartościowe”. Wyrąb lasów odbiera zwierzętom ich siedliska, zmniejsza różnorodność roślin, zwierząt i grzybów, degraduje glebę i ogranicza zdolność środowiska naturalnego do magazynowania węgla, a lasom utrudnia odrastanie.

Nie zgadzamy się na masowe niszczenie naszych lasów. Dziś mamy już pewność, że biomasa drzewna nie jest zrównoważonym źródłem energii. Nie ma na świecie wystarczająco dużo drzew, by zaspokoić oczekiwania i produkować z biomasy wystarczającą ilość energii. Raport pokazuje, że nienasycony popyt Unii na energię z biomasy wyniszcza obszary leśne nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

 

Cały raport (w języku angielskim)możesz przeczytać tutaj

Artykuły w mediach:
Artykuł na portalu Interia.pl

Politico (Bruksela) - biuletyn dot. zrównoważonej gospodarki

 

 

PODPISZ PETYCJĘ