Skąd mamy fundusze

Skąd mamy pieniądze?

W obecnej, początkowej fazie działalności, WeMove.EU otrzymało wsparcie finansowe od niemieckiej organizacji zajmującej się kampaniami online, Campact.de. Wspierają nas również indywidualni donatorzy. Dążymy jednak do osiągnięcia całkowitej niezależności od zewnętrznych źródeł finansowania. W przeciągu 2 lat chcemy finansować nasze działania i kampanie wyłącznie dzięki niewielkim indywidualnym darowiznom przekazywanym przez członków i członkinie naszego ruchu. Dzięki temu będziemy mogli zachować niezależność od grantodawców i odpowiadać tylko przed społecznością WeMove.EU.

Nadzór i przejrzystość:

Zarząd WeMove.EU (który wciąż jeszcze się tworzy) ma pełen nadzór nad wszystkimi kwestiami finansowymi. Zarząd monitoruje wydatki organizacji i zapewnia rozsądne wykorzystanie dostępnych funduszy na potrzeby organizacji.

Co więcej, nasze wydatki będą podlegały dorocznemu audytowi, co roku będziemy także publikować szczegółowe sprawozdania finansowe, aby zapewnić przejrzystość w prowadzeniu księgowości organizacji.

Jak wydajemy pieniądze?

WeMove.EU jest małą organizacją, której 10-osobowy zespół dzieli między siebie codzienne obowiązki. Darowizny przeznaczamy na finansowanie naszych kampanii.

Jeśli chcesz, możesz nas wesprzeć, dorzucając się do naszych działań dorzuć się.